บรรยากาศบ้านพักเดี่ยว

        บ้านพักเดี่ยวมีทั้งหมด 13 หลัง โดยแยกออกเป็น

บ้านครอบครัว

        มี 1 หลัง ชื่อว่า "บ้านกลางเขา 1" เป็นบ้าน 2 ชั้น พัดลม มีเตียง 3.5 ฟุต 6 เตียง มีห้องน้ำในตัว พักจำกัด
รวมเด็ก (0-11 ปี) แล้วห้ามเกิน 6 คน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมี ทีวี 32 นิ้ว ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน น้ำดื่ม
เครื่องทำน้ำอุ่น

บ้านติดแอร์

        มี 4 หลัง เป็นบ้านเดี่ยวขนาดห้อง 12 ตารางเมตร มีระเบียงหน้าบ้านกว้างมาก สะดวกสบาย วิวหน้าบ้าน
ทุกหลังเป็นวิวทะเลหมอกยามเช้า(หากมี) วิวภูเขาเขียวขจี และวิวทะเลสาบ มีเตียงหลัก 6 ฟุต และมีฟูกเสริม
บนพื้น 3 ฟุต ทุกหลังมีห้องน้ำในตัว พักจำกัดรวมเด็ก(0-11 ปี) แล้วห้ามเกิน 3 คน สิ่งอำนวยความสะดวก
ภายในมี ทีวี 32 นิ้ว ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน น้ำดื่ม เครื่องทำน้ำอุ่นบ้านพัดลม

        มี 5 หลัง เป็นบ้านเดี่ยวขนาดห้อง 12 ตารางเมตร มีระเบียงหน้าบ้านกว้างมาก สะดวกสบาย วิวหน้าบ้าน
ทุกหลังเป็นวิวทะเลหมอกยามเช้า(หากมี) วิวภูเขาเขียวขจี และวิวทะเลสาบ มีเตียงหลัก 6 ฟุต และฟูกเสริมบน
พื้น 3 ฟุต ทุกหลัง มีห้องน้ำในตัว พักจำกัดรวมเด็ก(0-11 ปี) แล้วห้ามเกิน 3 คน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมี
ทีวี 32 นิ้ว ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน น้ำดื่ม เครื่องทำน้ำอุ่น

ขนำ หรือ กระท่อม เป็นบ้านขนาดเล็ก

        มี 3 หลัง เป็นบ้านเดี่ยวขนาดห้อง 9 ตารางเมตร สะดวกสบาย วิวหน้าบ้านทุกหลังเป็นวิวทะเลหมอกยาม
เช้า(หากมี) วิวภูเขาเขียวขจี และวิวทะเลสาบ มีเตียง 6 ฟุต ทุกหลัง ใช้ห้องน้ำรวม (ขนำมี 3 หลัง ห้องน้ำรวม
มี 2 หลัง) พักจำกัดรวมเด็ก(0-11 ปี) แล้วห้ามเกิน 2 คน สิ่งอำนวยความสะดวกภายในมี พัดลม ทีวี 24 นิ้ว