วิธีชำระเงิน

        โอนเงินมัดจำ หรือ ชำระเงินเต็มจำนวนผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย
 
ชื่อบัญชี : นายองอาจ ฟุ้งแสงรุ่งเรือง
เลขที่บัญชี : 9240024530
ธนาคารกรุงเทพ
 
ชื่อบัญชี : นายองอาจ ฟุ้งแสงรุ่งเรือง
เลขที่บัญชี : 4800513840
ธนาคารกสิกรไทย
 
ชื่อบัญชี : นายองอาจ ฟุ้งแสงรุ่งเรือง
เลขที่บัญชี : 2532380580
ธนาคารกรุงศรี
 
ชื่อบัญชี : นายองอาจ ฟุ้งแสงรุ่งเรือง
เลขที่บัญชี : 4051177928