บรรยากาศโซนกางเต็นท์

      เต็นท์ เป็นที่พักขนาดเล็ก มีขนาดพื้นที่ 4 ตารางเมตร บริการจำกัดเพียงวันละ 4 หลัง ไม่มีการกางเสริมเพิ่มเติม
เพราะเต็นท์จะต้องกางบนศาลาเฉพาะเต๊นท์เท่านั้น เนื่องจากที่นี่ฝนตกชุก จึงต้องจัดโซนสำหรับเต็นท์ไว้เท่านั้น
ไม่มีการกางเต๊นท์พร่ำเพื่อ เพราะฝนตกชุก ทำให้เต็นท์เปียกเสียหาย หากไม่กางบนศาลาสำหรับเต็นท์ที่มีหลังคา
ซึ่งมีศาลาเพียง 4 หลัง ใช้ห้องน้ำรวม ( 4 เต็นท์ 2 ห้องน้ำ) สิ่งอำนวยความสะดวก มีเพียงที่นอนหอมสะอาด
และผ้าเช็ดตัวบริการเท่านั้น