อัตราค่าบริการ

บ้านครอบครัว ห้องน้ำในตัว พักได้ไม่เกิน 6 คน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 1,000 บาท

บ้านแอร์ ห้องน้ำในตัว พักได้ไม่เกิน 3 คน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 700 บาท

บ้านพัดลม ห้องน้ำในตัว พักได้ไม่เกิน 3 คน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 600 บาท

ขนำ หรือ กระท่อม ห้องน้ำรวม พักได้ไม่เกิน 2 คน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 350 บาท

เต็นท์ขนาดเล็ก ห้องน้ำรวม พักได้ไม่เกิน 2 คน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 200 บาท