-:: รายละเอียดที่พัก ::-

มีประเภทห้องพักทั้งสิ้น 15 ประเภท

ลำดับที่ ข้อมูลห้องพัก
1

บ้านขุนเขา 1 บ้านครอบครัว เครื่องปรับอากาศ(แอร์) (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียง 6 ฟุต 3 เตียง มี 2 ชั้น พักได้ 6 ท่าน หลังละ 1,300 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว ห้ามพักเกิน 6 ท่านรวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้ว หากมาเกิน 6 ท่าน ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด)

บ้านขุนเขา 1 เป็นบ้านพักสำหรับครอบครัว ติดเครื่องปรับอากาศ(แอร์) ราคาห้องพักคืนละ 1,300 บาท พักจำกัดที่ 6 ท่านรวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ห้ามเกิน 6 ท่านเด็ดขาด มาเกิน 6 ท่านต้องจองห้องพัก 2 ห้อง ภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 3 เตียง สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้างพร้อมวิวภูเขาที่เขียวขจี ฟรีเครื่องดื่มซองชงในห้องพักตามจำนวน 6 ท่าน พร้อมน้ำดื่ม 6 ขวด


2

บ้านกลางเขา 1 บ้านครอบครัว พัดลม (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียง 3.5 ฟุต 6 เตียง มี 2 ชั้น มีสกายวอล์คหน้าบ้าน พักได้ 6 ท่าน หลังละ 1,100 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว ห้ามพักเกิน 6 ท่านรวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่แล้ว หากมาเกิน 6 ท่าน ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด)

บ้านกลางเขา 1 เป็นบ้านพักสำหรับครอบครัว พัดลม ราคาห้องพักคืนละ 1,100 บาท พักจำกัดที่ 6 ท่านรวมทั้งเด็กและผู้ใหญ่ห้ามเกิน 6 ท่านเด็ดขาด มาเกิน 6 ท่านต้องจองห้องพัก 2 ห้อง ภายในมีเตียงขนาด 3.5 ฟุต 6 เตียง สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ตั้งอยู่ในพื้นที่สงบ มีความเป็นส่วนตัวสูง ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้างพร้อมวิวภูเขาที่เขียวขจี ฟรีเครื่องดื่มซองชงในห้องพักตามจำนวน 6 ท่าน และน้ำดื่ม 6 ขวด


3

บ้านม่วง ห้องแอร์ วิวสวย สงบ ส่วนตัวที่สุด (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ ห้ามเกิน 3 ท่านเด็ดขาดซึ่งรวมเด็กแล้ว หลังละ 700 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว มาเกิน 3 ท่านรวมเด็กไม่เกิน 12 ปี ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด )

บ้านม่วง เป็นบ้านพักห้องแอร์ปรับอากาศ วิวสวย สงบ และส่วนตัวสูง ราคาห้องพักคืนละ 700 บาท พักจำกัดที่ 1-3 ท่านรวมเด็กแล้ว ภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะฟูกเล็กบนพื้น 1 เบาะ (พักหลักจริงคือ 2 ท่าน และเสริมฟรีอีก 1 ท่าน) สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติที่ไวรัสโควิด 19 กำลังระบาดในขณะนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในขณะพักที่นี่ ไม่มีบริการเบาะเสริม หรือพักได้มากกว่า 3 คนทั้งสิ้นรวมเด็กแล้วได้ มาเกิน 3 ท่านต้องจอง 2 ห้อง ห้องน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้างพร้อมวิวภูเขาและทะเลสาบฮาลาบาลา ฟรีเครื่องดื่มแบบซอง 3 ซองในห้องพัก น้ำดื่มให้เพียง 2 ขวดสำหรับการพักหลัก 2 ท่าน


4

บ้านฟ้า ห้องแอร์ วิวสวย (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ ห้ามเกิน 3 ท่านเด็ดขาดซึ่งรวมเด็กแล้ว หลังละ 700 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว มาเกิน 3 ท่านรวมเด็กไม่เกิน 12 ปี ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด )

บ้านฟ้า เป็นบ้านพักห้องแอร์ปรับอากาศ วิวสวย สงบ และส่วนตัวสูง ราคาห้องพักคืนละ 700 บาท พักจำกัดที่ 1-3 ท่านรวมเด็กแล้ว ภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะฟูกเล็กบนพื้น 1 เบาะ (พักหลักจริงคือ 2 ท่าน และเสริมฟรีอีก 1 ท่าน) สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติที่ไวรัสโควิด 19 กำลังระบาดในขณะนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในขณะพักที่นี่ ไม่มีบริการเบาะเสริม หรือพักได้มากกว่า 3 คนทั้งสิ้นรวมเด็กแล้วได้ มาเกิน 3 ท่านต้องจอง 2 ห้อง ห้องน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้างพร้อมวิวภูเขาและทะเลสาบฮาลาบาลา ฟรีเครื่องดื่มแบบซอง 3 ซองในห้องพัก น้ำดื่มให้เพียง 2 ขวดสำหรับการพักหลัก 2 ท่าน


5

บ้านชมพู ห้องแอร์ วิวสวย (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ ห้ามเกิน 3 ท่านเด็ดขาดซึ่งรวมเด็กแล้ว หลังละ 700 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว มาเกิน 3 ท่านรวมเด็กไม่เกิน 12 ปี ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด )

บ้านชมพู เป็นบ้านพักห้องแอร์ปรับอากาศ วิวสวย สงบ และส่วนตัวสูง ราคาห้องพักคืนละ 700 บาท พักจำกัดที่ 1-3 ท่านรวมเด็กแล้ว ภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะฟูกเล็กบนพื้น 1 เบาะ (พักหลักจริงคือ 2 ท่าน และเสริมฟรีอีก 1 ท่าน) สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติที่ไวรัสโควิด 19 กำลังระบาดในขณะนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในขณะพักที่นี่ ไม่มีบริการเบาะเสริม หรือพักได้มากกว่า 3 คนทั้งสิ้นรวมเด็กแล้วได้ มาเกิน 3 ท่านต้องจอง 2 ห้อง ห้องน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้างพร้อมวิวภูเขาและทะเลสาบฮาลาบาลา ฟรีเครื่องดื่มแบบซอง 3 ซองในห้องพัก น้ำดื่มให้เพียง 2 ขวดสำหรับการพักหลัก 2 ท่าน


6

บ้านขุนเขา 2 ห้องแอร์ (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ ห้ามเกิน 3 ท่านเด็ดขาดซึ่งรวมเด็กแล้ว หลังละ 700 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว มาเกิน 3 ท่านรวมเด็กไม่เกิน 12 ปี ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด )

บ้านขุนเขา 2 เป็นบ้านพักห้องแอร์ปรับอากาศ วิวสวย สงบ และส่วนตัวสูงอีกหลังหนึ่ง ราคาห้องพักคืนละ 700 บาท พักจำกัดที่ 1-3 ท่านรวมเด็กแล้ว ภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะฟูกเล็กบนพื้น 1 เบาะ (พักหลักจริงคือ 2 ท่าน และเสริมฟรีอีก 1 ท่าน) สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน เครื่องปรับอากาศ ในสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติที่ไวรัสโควิด 19 กำลังระบาดในขณะนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในขณะพักที่นี่ ไม่มีบริการเบาะเสริม หรือพักได้มากกว่า 3 คนทั้งสิ้นรวมเด็กแล้วได้ มาเกิน 3 ท่านต้องจอง 2 ห้อง ห้องน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้างพร้อมวิวภูเขาและทะเลสาบฮาลาบาลา ฟรีเครื่องดื่มแบบซอง 3 ซองในห้องพัก น้ำดื่มให้เพียง 2 ขวดสำหรับการพักหลัก 2 ท่าน


7

บ้านกลางเขา 2 พัดลม (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ ห้ามเกิน 3 ท่านเด็ดขาดซึ่งรวมเด็กแล้ว หลังละ 600 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว มาเกิน 3 ท่านรวมเด็กไม่เกิน 12 ปีแล้ว ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด)

บ้านกลางเขา 2 เป็นบ้านพัดลม ราคาห้องพักคืนละ 600 บาท พักจำกัดที่ 1-3 ท่าน ภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง และเบาะเสริมขนาด 3 ฟุต (พักหลักจริงคือ 2 ท่าน และเสริมฟรีอีก 1 ท่าน) บนพื้น สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ตั้งอยู่ในพื้นที่สงบ มีความเป็นส่วนตัวสูง ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้างพร้อมวิวภูเขาที่เขียวขจี ฟรีเครื่องดื่มซองชงในห้อง 3 ซอง บริการน้ำดื่มเพียง 2 ขวดสำหรับการพักหลักเท่านั้น


8

บ้านกลางเขา 3 พัดลม (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ ห้ามเกิน 3 ท่านเด็ดขาดซึ่งรวมเด็กแล้ว หลังละ 600 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว มาเกิน 3 ท่านรวมเด็กไม่เกิน 12 ปีแล้ว ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด) 

บ้านกลางเขา 3 เป็นบ้านพัดลม ราคาห้องพักคืนละ 600 บาท พักจำกัดที่ 1-3 ท่าน เสภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง และเบาะเสริมขนาด 3 ฟุต บนพื้น (พักหลักจริงคือ 2 ท่าน และเสริมฟรีอีก 1 ท่าน) สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน ห้องน้ำส่วนตัวพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ตั้งอยู่ในพื้นที่สงบ มีความเป็นส่วนตัวสูง ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้างพร้อมวิวภูเขาที่เขียวขจี ฟรีเครื่องดื่มซอง 3 ซองในห้องพัก บริการน้ำดื่มเพียง 2 ขวดสำหรับการพักหลักเท่านั้น


9

บ้านเขียว พัดลม (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ ห้ามเกิน 3 ท่านเด็ดขาดซึ่งรวมเด็กแล้ว หลังละ 600 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว มาเกิน 3 ท่านรวมเด็กไม่เกิน 12 ปี ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด )

บ้านเขียว เป็นบ้านพักพัดลม ราคาห้องพักคืนละ 600 บาท พักจำกัดที่ 1-3 ท่านรวมเด็กแล้ว ภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ (พักหลักจริงคือ 2 ท่าน และเสริมฟรีอีก 1 ท่าน) สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน พัดลม 2 เครื่อง ในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติที่ไวรัสโควิด 19 กำลังระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในขณะพักที่นี่ ไม่มีบริการเบาะเสริมหรือพักได้มากกว่า 3 ท่าน ซึ่งรวมเด็กแล้ว มาเกิน 3 ท่านต้องจอง 2 ห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้าง พร้อมวิวภูเขาและทะเลสาบฮาลาบาลา ฟรีเครื่องดื่มแบบซอง 3 ซองในห้องพัก บริการน้ำดื่ม 2 ขวดสำหรับการพักหลักเท่านั้น


10

บ้านเหลือง พัดลม (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ ห้ามเกิน 3 ท่านเด็ดขาดซึ่งรวมเด็กแล้ว หลังละ 600 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว มาเกิน 3 ท่านรวมเด็กไม่เกิน 12 ปี ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด )

บ้านเหลือง เป็นบ้านพักพัดลม ราคาห้องพักคืนละ 600 บาท พักจำกัดที่ 1-3 ท่านรวมเด็กแล้ว ภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ (พักหลักจริงคือ 2 ท่าน และเสริมฟรีอีก 1 ท่าน) สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน พัดลม 2 เครื่อง ในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติที่ไวรัสโควิด 19 กำลังระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในขณะพักที่นี่ ไม่มีบริการเบาะเสริมหรือพักได้มากกว่า 3 ท่าน ซึ่งรวมเด็กแล้ว มาเกิน 3 ท่านต้องจอง 2 ห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้าง พร้อมวิวภูเขาและทะเลสาบฮาลาบาลา ฟรีเครื่องดื่มแบบซอง 3 ซองในห้องพัก บริการน้ำดื่ม 2 ขวด สำหรับการพักหลักเท่านั้น


11

บ้านส้ม พัดลม (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด เตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ ห้ามเกิน 3 ท่านเด็ดขาดซึ่งรวมเด็กแล้ว หลังละ 600 บาท ไม่รวมอาหารเช้า ห้องน้ำส่วนตัว มาเกิน 3 ท่านรวมเด็กไม่เกิน 12 ปี ต้องจอง 2 ห้อง หากมาพักกับตอนจองไม่ตรงกัน ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด )

บ้านส้ม เป็นบ้านพักพัดลม ราคาห้องพักคืนละ 600 บาท พักจำกัดที่ 1-3 ท่านรวมเด็กแล้ว ภายในมีเตียงขนาด 6 ฟุต 1 เตียง เบาะเล็กบนพื้น 1 เบาะ (พักหลักจริงคือ 2 ท่าน และเสริมฟรีอีก 1 ท่าน) สิ่งอำนวยความสะดวก ทีวี ตู้เย็น กาต้มน้ำร้อน พัดลม 2 เครื่อง ในสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติที่ไวรัสโควิด 19 กำลังระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดในขณะพักที่นี่ ไม่มีบริการเบาะเสริมหรือพักได้มากกว่า 3 ท่าน ซึ่งรวมเด็กแล้ว มาเกิน 3 ท่านต้องจอง 2 ห้อง มีห้องน้ำส่วนตัว พร้อมเครื่องทำน้ำอุ่น ด้านนอกห้องพักมีระเบียงกว้าง พร้อมวิวภูเขาและทะเลสาบฮาลาบาลา ฟรีเครื่องดื่มแบบซอง 3 ซองในห้องพัก บริการน้ำดื่มเพียง 2 ขวด สำหรับการพักหลักเท่านั้น


12

เต๊นท์พักใจ 1 (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด พักได้ 1-2 ท่าน มีเบาะ 5 ฟุต 1 เบาะ ราคาหลังละ 300 บาท ห้ามพักเกิน 2 ท่าน มาเกิน 2 ท่านต้องจองเต๊นท์ 2 หลัง หากมาพักไม่ตรงกับการจอง ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด)​

เป็นเต๊นท์ที่อยู่ใต้ศาลาหลังคาแดง ไม่ต้องกลัวฝน อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสงบ วิวสวย ห่างไกลจากผู้คนและสงบที่สุด อยู่ใกล้ห้องน้ำรวม สามารถจุผู้เข้าพักได้ 1-2 คน พักเต๊นท์ที่นี่บริการที่นอนพร้อมผ้าเช็ดทุกคน ท่านจะสะดวกสบายในระดับหนึ่ง ค่าบริการ หลังละ 300 บาท หากพัก 1 คน ท่านต้องชำระเหมาขั้นต้นราคา 300 บาท พร้อมเครื่องดื่มแบบซอง 2 ซอง มีปลั๊กไฟนอกเต๊นท์ หากต้องการใช้ไฟในเต๊นท์ให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาเอง โซนเต๊นท์สามารถใช้ไฟฟ้าได้เพียง 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้าเท่านั้น และจะตัดไฟลง


13

เต๊นท์พักใจ 2 (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด พักได้ 1-2 ท่าน มีเบาะ 5 ฟุต 1 เบาะ ราคาหลังละ 300 บาท ห้ามพักเกิน 2 ท่าน มาเกิน 2 ท่านต้องจองเต๊นท์ 2 หลัง หากมาพักไม่ตรงกับการจอง ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด)​

เป็นเต๊นท์ที่อยู่ใต้ศาลาหลังคาแดง ไม่ต้องกลัวฝน อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสงบ วิวสวย ห่างไกลจากผู้คนและสงบที่สุด อยู่ใกล้ห้องน้ำรวม สามารถจุผู้เข้าพักได้ 1-2 คน พักเต๊นท์ที่นี่บริการที่นอนพร้อมผ้าเช็ดทุกคน ท่านจะสะดวกสบายในระดับหนึ่ง ค่าบริการ หลังละ 300 บาท หากพัก 1 คน ท่านต้องชำระเหมาขั้นต้นราคา 300 บาท พร้อมเครื่องดื่มแบบซอง 2 ซองในที่พัก ใช้ห้องน้ำรวม  มีปลั๊กไฟนอกเต๊นท์ หากต้องการใช้ไฟในเต๊นท์ให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาเอง โซนเต๊นท์สามารถใช้ไฟฟ้าได้เพียง 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้าเท่านั้น และจะตัดไฟลง14

เต๊นท์พักใจ 3 สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด พักได้ 1-2 ท่าน มีเบาะ 5 ฟุต 1 เบาะ ราคาหลังละ 300 บาท ห้ามพักเกิน 2 ท่าน มาเกิน 2 ท่านต้องจองเต๊นท์ 2 หลัง หากมาพักไม่ตรงกับการจอง ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด)​

เป็นเต๊นท์ที่อยู่ใต้ศาลาหลังคาแดง ไม่ต้องกลัวฝน อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสงบ วิวสวย ห่างไกลจากผู้คนและสงบที่สุด อยู่ใกล้ห้องน้ำรวม สามารถจุผู้เข้าพักได้ 1-2 คน พักเต๊นท์ที่นี่บริการที่นอนพร้อมผ้าเช็ดตัวทุกคน ท่านจะสะดวกสบายในระดับหนึ่ง ค่าบริการ หลังละ 300 บาท หากพัก 1 คน ท่านต้องชำระเหมาขั้นต้นราคา 300 บาท พร้อมเครื่องดื่มแบบซอง 2 ซองในที่พัก ใช้ห้องน้ำรวม  มีปลั๊กไฟนอกเต๊นท์ หากต้องการใช้ไฟในเต๊นท์ให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาเอง โซนเต๊นท์สามารถใช้ไฟฟ้าได้เพียง 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้าเท่านั้น และจะตัดไฟลง15

เต๊นท์พักใจ 4 (สถานการณ์โรคระบาด ท่านต้องปฏิบัติตามกฏอย่างเคร่งครัด พักได้ 1-2 ท่าน มีเบาะ 5 ฟุต 1 เบาะ ราคาหลังละ 300 บาท ห้ามพักเกิน 2 ท่าน มาเกิน 2 ท่านต้องจองเต๊นท์ 2 หลัง หากมาพักไม่ตรงกับการจอง ของดให้เข้าพักและงดคืนเงินมัดจำทั้งหมด)​

เป็นเต๊นท์ที่อยู่ใต้ศาลาหลังคาแดง ไม่ต้องกลัวฝน อยู่ท่ามกลางบรรยากาศสงบ วิวสวย ห่างไกลจากผู้คนและสงบที่สุด อยู่ใกล้ห้องน้ำรวม สามารถจุผู้เข้าพักได้ 1-2 คน พักเต๊นท์ที่นี่บริการที่นอนพร้อมผ้าเช็ดทุกคน ท่านจะสะดวกสบายในระดับหนึ่ง ค่าบริการ หลังละ 300 บาท หากพัก 1 คน ท่านต้องชำระเหมาขั้นต้นราคา 300 บาท พร้อมเครื่องดื่มแบบซอง จำนวน 2 ซองในที่พัก ใช้ห้องน้ำรวม  มีปลั๊กไฟนอกเต๊นท์ หากต้องการใช้ไฟในเต๊นท์ให้เตรียมปลั๊กพ่วงมาเอง โซนเต๊นท์สามารถใช้ไฟฟ้าได้เพียง 6 โมงเย็นถึง 6 โมงเช้าเท่านั้น และจะตัดไฟลง