สถานที่ตั้ง

        คูลแค้มปิ้ง ตั้งอยู่ที่ 55/1 หมู่ 4 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา อยู่ก้ำกึ่งระหว่าง ตำบลอัยเยอร์เวง อ.เบตง และตำบลแม่หวาด อ.ธารโต จึงขึ้นชื่อได้ว่า เป็นสถานที่ตั้งอยู่ 2 อำเภอ

โทรศัพท์ : 073-373-224
โทรศัพท์มือถือ : 081-897-5207


การเดินทาง

        ท่านสามารถมาได้ทางรถยนต์เท่านั้น หรือรถโดยสารประจำทาง โดยใช้เส้นถนน 410 เพื่อเดินทางสู่ อ.เบตง จ.ยะลา ที่พักอยู่บริเวณปากทางชุมชน ก.ม.39 และมุ่งหน้าข้ามสะพานขึ้นเขาอีก 7 กิโล หรือใช้แอพฯ Google Maps นำทางถึงที่หมาย โดยค้นหาคำว่า คูลแค้มปิ้ง รีสอร์ท