อัตราค่าบริการ

บ้านครอบครัว "บ้านขุนเขา 1" ติดเครื่องปรับอากาศ ห้องน้ำในตัว พักได้ไม่เกิน 6 ท่าน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 1,300 บาท

บ้านครอบครัว "บ้านกลางเขา 1" บ้านพัดลม ห้องน้ำในตัว พักได้ไม่เกิน 6 ท่าน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 1,100 บาท

บ้านติดเครื่องปรับอากาศ(แอร์) ห้องน้ำในตัว พักได้ไม่เกิน 3 ท่าน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 700 บาท

บ้านพัดลม ห้องน้ำในตัว พักได้ไม่เกิน 3 ท่าน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 600 บาท

เต็นท์ขนาดเล็ก ห้องน้ำรวม พักได้ไม่เกิน 2 คน รวมเด็ก 0-11 ปี แล้ว ราคาคืนละ 300 บาท